Koncept

MEKST konferencija je nastala iz ideje da se promoviše omladinski turizam naše zemlje i podstakne mobilnost mladih u regionu. Već pet godina svojim učesnicima nudi prostor za razmenu kreativnih ideja, vrednih iskustava, za lično i profesionalno usavršavanje i upoznavanje drugih – ljudi, kultura, načina poslovanja. Tokom prvih godina svog postojanja, MEKST je ostvarivao svoje ciljeve kroz edukativne, informativne, zabavne i humanitarne aktivnosti. 2018. godine, u skladu sa trendovima u svetu i kao odgovor potrebama tržišta, odlučili smo da se posvetimo još jednom značajnom aspektu razvoja turizma – zapošljavanju mladih. Od 2018. godine…

Da bi postala kompetentna, turistička destinacija mora kontinuirano da se prilagođava potrebama tržišta, inovira i razvija svoje sadržaje, ponudu, usluge i kadar. U tom procesu, centralno mesto zauzimaju ljudi, kao vredan potencijal i pokretačka snaga razvoja turizma. Upravo zbog toga, neophodna je njihova adekvatna edukacija kao budućih turističkih radnika i onih koji će, verujemo, pomerati granice turizma, kako na lokalnom, regionalnom i nacionalnom, tako i na transnacionalnom nivou.

Tako se rodila ideja o Career Fair-u, kao još jednoj značajnoj dimenziji našeg događaja. Želeći da pružimo podršku mladim ljudima u kompleksnoj priči razvoja turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva, naša ideja je da MEKST, kao mesto susreta, spoji one koji imaju dugogodišnje iskustvo u privredi a traže kvalifikovan kadar spreman za rad, i mlade, kreativne i obrazovane ljude koji žele da steknu praktična znanja i operativno se bave turizmom. Pored ovoga, visokoškolskim ustanovama nudimo prostor da predstave svoje studijske programe kao i da ostvare saradnju sa potencijalnim partnerima u ponudi praktičnih znanja i iskustava svojim studentima.

MEKST Career Fair otvara vrata svima koji žele da na holistički, multidisciplinarni način promišljaju, pričaju, povezuju se i ulažu svoje resurse u razvoj turizma, kao globalnog, multidimenzionalnog društvenog fenomena.

Iskustva učesnika

Danijela Ratić, diplomirani ekonomista

„Zahvaljujući MEKST konferenciji, koja se održala u novembru 2017. godine, dobila sam priliku da se prijavim na jednogodišnji program za pripravnike u hotelu Premier Aqua. Program podrazumeva upoznavanje sa strukturom hotelskog načina poslovanja kroz rad u svim sektorima: domaćinstvo, F&B sektor, recepcijsko poslovanje i prodaja, uz saradnju sa nadređenima u svakom pomenutom sektoru, koji su u ulozi mentora. Uz to, dobila sam priliku da učestvujem u začetku jednog novog sektora - sektora marketinga, uz prvenstveno okretanje ka digitalu kao neizostavnom trendu novog doba, ali i nikad prevaziđenim PR aktivnostima."