Program

 

Subota 23.11.2019.

09:00h - 10:00h: Registracija učesnika
10:00h - 12:00h: Prva sesija (Primena digitalnog marketinga u turizmu)
 • Nataša Krstić, Vanredni profesor, Fakultet za medije i komunikaciju, Beograd
 • Dimitrios Buhalis, Vođa departmana za turizam i hotelijerstvo, Bournemouth Univerzitet
 • Aleksandar Đorđević, Docent, Poslovni fakultet, Univerzitet Singidunum
 • Vladimir Vulić, Direktor programa, Spark.me konferencija
12:00h - 12:45h: Kafe pauza
12:45h - 14:00h: Druga sesija (Novi trendovi u hotelijerstvu)
Panel diskusija „Jesmo li spremni za goste digitalnog doba sutrašnjice?
 • Tihana Baždar Gašljević, Vođa marketing departmana, HUP Zagreb Inc. & Dubrovnik Riviera Hotels Inc
 • Ksenija Lubarda, Direktor prodaje i marketinga, Radisson Collection, Beograd
 • Janez Jager, Partner, Best Hospitality Solutions
 • Đorđe Jevtić, Izvršni direktor, Serbian-Bookers.com
14:00h - 15:30h: Pauza za ručak
15:30h - 17:30h: Treća sesija (MICE turizam)
 • Linda Pereira, Vlasnik, CPL Events
 • Rob Davidson, Generalni direktor, MICE Knowledge
 • Sandro Carnicelli, Vođa master programa ,,Međunarodna organizacija događaja”, Univerzitet zapadne Škotske
 • Miroslav Vujičić, Docent i pomoćnik direktora, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 
 
* Organizator zadržava pravo izmene programa.
Prijava